Stad Gent > Leven > Cultuur > Subsidies > Subsidie culturele projecten

Leven / Cultuur

Reglement voor de subsidiŽring van culturele projecten en activiteiten

Beluister deze pagina met proReader

Om culturele en sociaal-culturele initiatieven op het grondgebied van Gent  financieel te ondersteunen hanteerde het Departement Cultuur tot eind 2008 twee verschillende reglementen. Beide reglementen bleven sinds vele jaren ongewijzigd en waren toe aan een evaluatie en bijsturing in het licht van nieuwe culturele ontwikkelingen en van de nieuwe doelstellingen die het Departement Cultuur formuleerde.

Daarom werden de reglementen grondig herwerkt met als belangrijkste wijzigingen:

  1. een fusie van beide reglementen (culturele projecten en bijzondere sociaal-culturele initiatieven ) in 1 geÔntegreerd reglement;
  2. een afstemming op de doelstellingen en focussen van het cultuurbeleidsplan (in het bijzonder creatie en participatie);
  3. een herstructurering van het reglement met een transparantere onderverdeling en meer overzichtelijkheid naar de gebruiker toe;
  4. uitbreiding van de mogelijkheid tot indiening naar individuele personen en voor publicaties;
  5. talrijke aanvullingen en verduidelijkingen in de procedure en de behandeling op basis van de praktijkervaringen van de afgelopen jaren.

De grote krachtlijnen qua invalshoek (projectmatige ondersteuning) en qua procedure (aanvraagtermijn, adviesverlening en besluitvorming) werden wel gehandhaafd.
 
Het aanvraagformulier werd eveneens grondig aangepast conform de gewijzigde bepalingen van het reglement. Het nieuwe reglement gaat in voege met ingang van 1 januari 2009.

Het volledige reglement en het aanvraagformulier i.v.m. de publicatie en het aanvraagformulier i.v.m. de subsidie vindt u onder 'aanverwante info' in de rechternavigatie.

Terug naar de bovenkant

Informatie:


Departement Cultuur en Sport
Hotel Arnold Vander Haeghen
Veldstraat 82
9000 Gent
Tel.: 09 269 84 60
E-mail: directie.cultuur@gent.be
Openingsuren:

Open maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur.
Departementshoofd: de heer Johan Van de Wiele
Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be