Leven / Leefomgeving

Afvalhinder

Beluister deze pagina met proReader
Afvalhinder betreft voornamelijk sluikstorten en zwerfvuil. Sluikstorten is het illegaal dumpen van afval op allerlei plaatsen.  Zwerfvuil bestaat voornamelijk uit verpakkingsmaterialen zoals snoeppapiertjes, sigarettenpeuken en lege sigarettenpakjes, frisdrankblikjes, Het opruimen van dit afval betekent een belangrijke meerkost voor de Stad Gent.
 
Weggeworpen afval ontsiert de omgeving en het uitzicht van bermen, parken en pleinen. Het veroorzaakt geurhinder en kan ongedierte aantrekken. Sluikstorten en zwerfvuil worden bijgevolg terecht als heel hinderlijk ervaren en moeten zoveel mogelijk worden voorkomen.
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be