Leven / Leefomgeving

Water

Beluister deze pagina met proReader

De Stad Gent bouwt een integraal waterbeleid uit dat rekening houdt met alle:

  • functies die een watersysteem heeft: ecologie, transport, afvoer,
  • personen of instanties die er gebruik van maken: bevolking, landbouw, industrie, natuur,
  • onderdelen van het watersysteem: grond- en oppervlaktewater, oevers, waterbodems, kwaliteit en kwantiteit,

U vindt hierbij informatie over:

Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be