Leven / Bevolking

Verhuizen

Beluister deze pagina met proReader

Kostprijs
Vereiste info

Omschrijving

Wanneer u in Gent komt wonen of uw hoofdverblijfplaats in Gent wijzigt, moet u binnen acht dagen nadat u de woning betrok, aangifte doen bij de Dienst Burgerzaken.

Terug naar de bovenkant

WerkwijzeDeze aangifte kan via de link (rechtsboven) naar het E-loket, persoonlijk aan het loket, schriftelijk of per fax met opgave van:

 • identiteit van de personen die verhuizen (naam, geboortedatum)
 • oud adres
 • nieuw adres
 • beroep
 • tijdstip waarop u best bereikbaar bent voor de vaststelling van uw nieuwe hoofdverblijfplaats door de buurtinspecteur (bv. ploegwerkers: in de namiddag); vaststellingen gebeuren niet op afspraak 

Na de vaststelling van de nieuwe hoofdverblijfplaats door de buurtinspecteur ontvangt u van de Dienst Burgerzaken een uitnodiging om de identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van de motorvoertuigen te laten aanpassen. Opgelet: voor het laten wijzigen van uw adres op uw identiteitskaart hebt u uw pincode nodig. Mocht u uw pincode niet meer kennen of terugvinden, dan leest u op de pagina Identiteit (www.gent.be > Leven > Bevolking > Documenten > Identiteitskaart) hoe u nieuwe codes kan aanvragen.
Eventuele wapenvergunningen moeten binnende 15 dagen voor wijziging bij de politie worden aangeboden.

Te verwittigen na verhuis

 • de kabelmaatschappij
 • de nutsbedrijven
 • het ziekenfonds, de sociale verzekeringskas, het kinderbijslagfonds
 • de telefoonmaatschappij
 • de werkgever
 • de werkwinkel, bij werkloosheid
 • de RVA, bij werkloosheid
 • de uitbetalingsinstelling, bij werkloosheid
 • de pensioenkas, indien pensioengerechtigd
 • de verzekeringsinstellingen
 • de bankinstelling
 • de distributiemaatschappij(en) van dagbladen en tijdschriften
 • de verenigingen waarvan men lid is
 • de post
 • ...
Terug naar de bovenkant

Bijzonderheden

Indien er vermoeden is dat op het adres waar u ingeschreven bent andere personen hun inschrijving hebben (bv. vorige bewoner) dan kunt u hiertegen een procedure opstarten bij de Dienst Burgerzaken die een ambtelijk onderzoek laat instellen door de politie. Dit kan noodzakelijk zijn om u te beschermen tegen vorderingen die lopen tegen vorige bewoners.

Personen die zich niet kunnen verplaatsen kunnen een derde machtigen hun nieuw adres op de chip van hun eID laten aanpassen (eID en PIN-code meegeven)

De datum van inschrijving is in beginsel de datum waarop de aangifte werd verricht, dit is voor :
. een schriftelijke aangifte: de datum van ontvangst van het schrijven;
. een aangifte via e-loket of fax: de datum van kennisneming, dus de eerste werkdag na een periode van sluiting
  (vb. bij een e-loket op zaterdagmiddag gebeurt de kennisneming op de eerstvolgende werkdag, nl. maandag)

Nuttige info

 • Voor inlichtingen in verband met de ophaling van huisvuil kunt u terecht bij IVAGO.
 • Wie Gent verlaat naar een andere Belgische gemeente, meldt dit bij het gemeentebestuur van de nieuwe verblijfplaats.
 • Personen die zich in het buitenland willen vestigen, doen aangifte van vertrek bij de Dienst Burgerzaken of in de dienstencentra.
 • Wie in Gent een tweede verblijf heeft moet hiervoor belasting betalen.
 • Het plaatsen van tijdelijke verkeersborden kan door de politie of door derden.
 • Verhuizingen hebben soms ongewenste effecten op de energievoorziening, omdat de energieleveranciers na de vrijmaking van de energiemarkt elk hun eigen aanpak van het verhuizingproces hebben ingevoerd. Daarom lanceerde de VREG een folder, waarin in drie stappen wordt uitgelegd hoe u uw energiecontract kan overhevelen naar uw nieuwe woonst. Hier rechts kunt u de folder downloaden. Indien u de verhuisfolder thuis wilt ontvangen, kunt u deze opvragen bij de VREG.

Vlamingen in de wereld (VIW)

De stichting ‘Vlamingen in de wereld (VIW)’ verenigt de Vlamingen in het buitenland in een netwerk. Met dat netwerk worden uitgeweken Vlamingen geholpen bij tal van praktische problemen, zoals sociale zekerheid, onderwijs voor de kinderen of algemeen sociale netwerking met landgenoten ter plaatse. VIW biedt de betrokkenen ook mogelijkheid voor een blijven contact met het thuisland.
Meer info vindt op de website van Vlamingen in de wereld. De link vindt u rechts onder ‘Handige links’.
 

Contact info


Dienstencentrum Drongen
Drongenplein 20
9031 Drongen (Gent)
Tel.: 09 216 77 43
Fax: 09 227 21 25
E-mail: dcdr@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen

Martine Jansoone, verantwoordelijke

Dienstencentrum Gentbrugge
Braemkasteelstraat 29-45
9050 Gentbrugge (Gent)
Tel.: 09 268 23 80
Fax: 09 268 23 99
E-mail: dcgb@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, op woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en op donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen

Gina Bogaert, verantwoordelijke

Dienstencentrum Ledeberg

De tijdelijke locatie van het Dienstencentrum Ledeberg in de Jacques Eggermontstraat is gesloten.

Tot aan de heropening van het dienstencentrum aan het Ledebergplein blijft de dienstverlening van de Dienst Burgerzaken aan de inwoners van Ledeberg gegarandeerd in het dienstencentrum van Gentbrugge: maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur, donderdag van 8 tot 13 uur.

U kunt met bancontact betalen.

Gina Bogaert, verantwoordelijke

Dienstencentrum Mariakerke
Paul van Tieghemlaan 2A
9030 Mariakerke (Gent)
Tel.: 09 226 17 62
Fax: 09 216 74 58
E-mail: dcma@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag 19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, op woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en op donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Martine Jansoone, verantwoordelijke

Dienstencentrum Oostakker
Oostakkerdorp 3
9041 Oostakker (Gent)
Tel.: 09 255 98 87
Fax: 09 255 98 81
E-mail: dcoo@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Leila Zerrouk, verantwoordelijke

Dienstencentrum Nieuw-Gent
Rerum Novarumplein 186/A
9000 Gent
Tel.: 09 268 21 70
Fax: 09 222 06 25
E-mail: dcng@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen

Katleen Van Hoecke, verantwoordelijke

Hulpkantoor Muide-Meulestede
New-Orleansstraat 271
9000 Gent
Tel.: 09 259 21 15
Fax: 09 251 80 11
E-mail: dcmm@gent.be
Openingsuren:

maandag en vrijdag van 8 tot 12 uur, woensdag van 14 tot 18 uur.
Leila Zerrouk, verantwoordelijke

Dienstencentrum Sint-Amandsberg
Antwerpsesteenweg 376
9040 Sint-Amandsberg (Gent)
Tel.: 09 266 86 86
Fax: 09 266 86 99
E-mail: dcsa@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Leila Zerrouk, verantwoordelijke

Dienstencentrum Sint-Denijs-Westrem
Gemeenteplein 2
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)
Tel.: 09 243 97 70
Fax: 09 222 90 35
E-mail: dcsd@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Katleen Van Hoecke, verantwoordelijke

Dienstencentrum Wondelgem
Pieter Cieterslaan 28
9032 Wondelgem (Gent)
Tel.: 09 216 77 52
Fax: 09 253 98 55
E-mail: dcwo@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Martine Jansoone, verantwoordelijke

Dienstencentrum Zwijnaarde
Zandvoordestraat 2A
9052 Zwijnaarde (Gent)
Tel.: 09 244 68 80
Fax: 09 221 32 86
E-mail: dczw@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur
U kunt met bancontact betalen

Katleen Van Hoecke, verantwoordelijke

Mobiliteitsbedrijf Stad Gent - Bureau Verkeerstechniek (BVT)
Sint-Michielsplein 9
9000 Gent
Fax: 09 266 28 99
E-mail: mobiliteit.signalisatie@gent.be
Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur, woensdag ook van 14 tot 18 uur.
Meldingen van foutieve, beschadigde, verdwenen of onvoldoende zichtbare verkeerstekens kunnen aan het Bureau Verkeerstechniek gebeuren.

Defecte of verkeerd afgestelde verkeerslichten op stadswegen kunt u melden bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, werkplaats Proeftuinstraat 45, 9000 Gent, tel.: 09 269 97 40, fax: 09 223 98 48, dwbw-proeftuinstraat@gent.be

Defecte of verkeerd afgestelde verkeerslichten op gewestwegen (bvb. stadsring, steenwegen, …) kunt u melden bij het Agentschap Wegen en Verkeer, www.meldpuntwegen.be

Bij hoogdringendheid kan ook de politie verwittigd worden via de 101.

RVA - Werkloosheidsbureau (W.B.)
Jan Samijnstraat 1
9050 Gentbrugge ( Gent)
Tel.: 09 265 88 40 Loopbaanonderbreking en tijdskrediet
Tel.: 09 265 88 55 Brugpensioen
Fax: 09 265 88 45
E-mail: directiewbgent@rva.be
Openingsuren:
maandag van 8:30 tot 12:00 uur dinsdag van 8:30 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 16:30 uur woensdag van 8:30 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 16:00 uur donderdag van 8:30 tot 12:00 uur vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur


Of na afspraak.
In juli en augustus enkel in de voormiddag en op dinsdagnamiddag.

Voor het aanvragen van uitkeringen moet de werknemer zich wenden tot een
erkende uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas voor wer
kloosheidsuitkering)
Dienst Burgerzaken - Identiteit en verhuizen
Administratief Centrum Zuid
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 210 10 10
Fax: 09 266 71 89
E-mail: burgerzaken.bevolking@gent.be
Openingsuren:

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur, donderdag van 8 tot 13 uur, gesloten op donderdagnamiddag, zaterdag van 9 tot 11.30 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Katie Van Cauwenberge, directeur
Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be