Stad Gent > Leven > Bevolking > Huwelijk / samenwonen > Uittreksels burgerlijke stand

Leven / Bevolking

Uittreksels burgerlijke stand

Beluister deze pagina met proReader

Vereiste info
Bijzonderheden

Omschrijving

Het verkrijgen van uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand naar Belgisch en internationaal model en attesten afkomstig uit de registers (bv. verlof familielid bij overlijden, huwelijk, ...).

Terug naar de bovenkant

Werkwijze

Wat/Wie?
 1. Uittreksels zonder vermelding van afstamming (=vermelding vader of moeder)

  Iedereen kan (ook over iemand anders) uittreksels van akten van geboorten, huwelijken en overlijdens krijgen, waarin geen melding wordt gemaakt van de afstamming.

 2. Afschriften (kopies) en uittreksels met vermelding van afstamming

  Volgende personen kunnen een afschrift of een uittreksel, met vermelding van afstamming van akten, van minder dan 100 jaar bekomen (er is geen volmacht nodig van de betrokkene):

  • openbare overheden
  • de personen op wie de akte betrekking heeft
  • de echtgenoot of overlevende echtgenoot
  • de wettelijke vertegenwoordiger
  • de bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • de erfgenamen
  • de notaris en de advocaat
  Andere personen kunnen pas een afschrift (kopie) of een uittreksel met vermelding van afstamming bekomen als zij daartoe toestemming krijgen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en zij kunnnen aantonen een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettig belang te hebben.
  Deze toestemming wordt verleend zonder enige vorm van proces en zonder kosten. Deze regeling geldt ook om opzoekingen te laten verrichten.
Waar?
 • Bij Dienst Burgerzaken, Loket Bevolking - Uittreksels (gelijkvloers in het Administratief Centrum of in de dienstencentra).
 • De aanvragen voor stamboomonderzoek van 1796 tot 1900 doet u bij Dienst Burgerzaken - Loket Bevolking - Uittreksels of in de dienstencentra. Voor de registers (parochieregisters) van vr 1796 wendt u zich tot het rijksarchief van Beveren.

Hoe?

 • Alle akten, van om het even welk jaar, kunnen persoonlijk, per brief, per fax, per e-mail of via het E-loket worden aangevraagd .
 • In de dienstencentra (DC) of in het Administratief Centrum (AC) kunt u elke akte aanvragen. Als de betrokkene de akte dringend nodig heeft, dient hij zich naar het DC of AC te begeven waar de akte zich bevindt. Daar kan de akte onmiddellijk afgeleverd worden. De akten van 1796 tot 1900 bevinden zich in het AC. De akten van 1900 tot 1976 bevinden zich in het betreffende dienstencentrum. Vanaf 1977 bevinden alle akten zich in het AC.

  Bovendien is er een digitale mogelijkheid voorzien om overal (in het AC en in de DC's) onmiddellijk volgende akten af te leveren

  • de geboorteakten van 1948 tot heden, opgemaakt in Gent en deelgemeenten, kunnen onmiddellijk afgeleverd worden in de DC's en in het AC
  • de huwelijks- en overlijdensakten van 1994 tot heden, zonder randvermeldingen erin, kunnen ook overal worden afgeleverd

Aanvraag door notaris of advocaat en door derden:

 • Aanvraag door een notaris of advocaat? De notaris of advocaat vult een aanvraagformulier in waarin hij verklaart te handelen in opdracht van de belanghebbende en uit hoofde van de beroepshoedanigheid. Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij Loket Bevolking - Uittreksels (Gelijkvloers blok A, AC Zuid). Na de aanvraag worden de formulieren ook opgestuurd.
 • Aanvraag door een derde (niet opgesomd in bovenstaande paragraaf 'Wat/Wie? - Afschriften (kopies) en uittreksels met vermelding van afstamming'):

  • het afschrift (kopie) of uittreksel met vermelding van afstamming wordt rechtstreeks naar de betrokkene opgestuurd
  • indien een volmacht samen met de identiteitskaart van de belanghebbende wordt voorgelegd, wordt de akte onmiddellijk meegegeven

Leveringswijze en -termijn?

 • Aanvraag aan het loket: onmiddellijke levering. De aktes die zich in de deelgemeenten bevinden kunnen niet onmiddellijk meegegeven worden aan het loket in het Administratief Centrum. Deze regeling geldt ook omgekeerd.
 • Aanvraag per brief: leveringstermijn van 1 week. De afhaling kan in het AC of in een dienstencentrum naar keuze. U dient wel vooraf op te geven waar u het uittreksel wil ophalen.
Terug naar de bovenkant

Kostprijs


Het aanvragen van een akte is kosteloos. Er wordt wel 15 euro aangerekend per half uur opzoekingswerk.

Indien akten worden aangevraagd in het kader van een stamboomonderzoek, valt dit onder het tarief van buitengewoon opzoekingswerk.

Contact info


Rijksarchief in Beveren
Kruibekesteenweg 39/1
9120 Beveren-Waas
Tel.: 03 750 29 77
Fax: 03 750 29 70
E-mail: rijksarchief.beveren@arch.be

dinsdag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 u. zaterdag van 9 tot 12.30 en van 13 tot 16 u. (raadpleging van originele documenten op zaterdag is enkel mogelijk na reservatie tot vrijdag 13u.) maandag gesloten

In juli en augustus: gesloten tussen 12 en 13 u., en op zaterdag (hele dag).

Dienst Burgerzaken - Identiteit en verhuizen
Administratief Centrum Zuid
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 210 10 10
Fax: 09 266 71 89
E-mail: burgerzaken.bevolking@gent.be
Openingsuren:

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur, donderdag van 8 tot 13 uur, gesloten op donderdagnamiddag, zaterdag van 9 tot 11.30 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Katie Van Cauwenberge, directeur

Dienst Burgerzaken - Identiteit en verhuizen

Administratief Centrum Zuid

Woodrow Wilsonplein 1
1
9000 9000 Gent

Tel.: 09 210 10 10
Fax: 09 266 71 89
E-mail: burgerzaken.bevolking@gent.be

U kunt met bancontact betalen.

Katie Van Cauwenberge, directeur


Dienstencentrum Zwijnaarde
Zandvoordestraat 2A
9052 Zwijnaarde (Gent)
Tel.: 09 244 68 80
Fax: 09 221 32 86
E-mail: dczw@gent.be
Openingsuren:

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur
U kunt met bancontact betalen

Katleen Van Hoecke, verantwoordelijke

Dienstencentrum Sint-Amandsberg
Antwerpsesteenweg 376
9040 Sint-Amandsberg (Gent)
Tel.: 09 266 86 86
Fax: 09 266 86 99
E-mail: dcsa@gent.be
Openingsuren:

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Leila Zerrouk, verantwoordelijke

Dienstencentrum Wondelgem
Pieter Cieterslaan 28
9032 Wondelgem (Gent)
Tel.: 09 216 77 52
Fax: 09 253 98 55
E-mail: dcwo@gent.be
Openingsuren:

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Martine Jansoone, verantwoordelijke

Dienstencentrum Oostakker
Oostakkerdorp 3
9041 Oostakker (Gent)
Tel.: 09 255 98 87
Fax: 09 255 98 81
E-mail: dcoo@gent.be
Openingsuren:

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Leila Zerrouk, verantwoordelijke

Dienstencentrum Ledeberg

De tijdelijke locatie van het Dienstencentrum Ledeberg in de Jacques Eggermontstraat is gesloten.

Tot aan de heropening van het dienstencentrum aan het Ledebergplein blijft de dienstverlening van de Dienst Burgerzaken aan de inwoners van Ledeberg gegarandeerd in het dienstencentrum van Gentbrugge: maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur, donderdag van 8 tot 13 uur.

U kunt met bancontact betalen.

Gina Bogaert, verantwoordelijke

Dienstencentrum Nieuw-Gent
Rerum Novarumplein 186/A
9000 Gent
Tel.: 09 268 21 70
Fax: 09 222 06 25
E-mail: dcng@gent.be
Openingsuren:

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen

Katleen Van Hoecke, verantwoordelijke

Dienstencentrum Drongen
Drongenplein 20
9031 Drongen (Gent)
Tel.: 09 216 77 43
Fax: 09 227 21 25
E-mail: dcdr@gent.be
Openingsuren:

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen

Martine Jansoone, verantwoordelijke

Dienstencentrum Gentbrugge
Braemkasteelstraat 29-45
9050 Gentbrugge (Gent)
Tel.: 09 268 23 80
Fax: 09 268 23 99
E-mail: dcgb@gent.be
Openingsuren:

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, op woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en op donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen

Gina Bogaert, verantwoordelijke

Dienstencentrum Mariakerke
Paul van Tieghemlaan 2A
9030 Mariakerke (Gent)
Tel.: 09 226 17 62
Fax: 09 216 74 58
E-mail: dcma@gent.be
Openingsuren:

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, op woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en op donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Martine Jansoone, verantwoordelijke

Dienstencentrum Sint-Denijs-Westrem
Gemeenteplein 2
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)
Tel.: 09 243 97 70
Fax: 09 222 90 35
E-mail: dcsd@gent.be
Openingsuren:

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Katleen Van Hoecke, verantwoordelijke

Dienst Burgerzaken - Loket Uittreksels
Administratief Centrum Zuid
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 210 10 10 Gentinfo
Fax: 09 266 71 89
E-mail: burgerzaken.uittreksels@gent.be
Openingsuren:

maandag, dinsdag, vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur, donderdag van 8 tot 13 uur, zaterdag van 9 tot 11.30 uur.
U kunt met bancontact betalen

Katie Van Cauwenberge, directeur
Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be