Student in Gent
HOME START STAD NEDERLANDS - ENGLISH
kot

Samenleven / Studenten en preventie

Huurcontract

kot

Sluit een goed huurcontract af
Waar let je op voor je een huurcontract tekent?

Vooral studenten die voor het eerst op kot gaan, hebben de neiging op het eerste het beste aanbod in te gaan en zich weinig vragen te stellen over wettelijke en contractuele bepalingen. Laat je niet in de luren leggen en houd volgende zaken in de gaten:

Huurcontract

 • Gebruik het modelhuurcontract van Kot@Gent.
 • Ls het contract, k de 'kleine lettertjes'.
 • Check welke kosten in de huurprijs inbegrepen zijn: elektriciteit, gas, water, internet, kabeldistributie, schoonmaak, vuilniszakken…
 • Let op de mogelijkheden tot opzegging (bv. bij stopzetting van je studies).
 • Je mag ook tijdens de weekends en de vakanties je kot gebruiken als het niet anders in het contract vermeld staat.
 • Neem alle beloftes van de eigenaar in het contract op.
 • Noteer begin- en eindmeterstanden op het contract.
 • Vraag de eigenaar je contract te registreren.

Waarborg
Wanneer je kot je hoofdverblijfplaats is, kan er n tot maximum twee maand huurgeld als waarborg worden gevraagd. Wanneer je kot niet je hoofdverblijftplaats is kan er echter meer worden gevraagd.

 • Staat het veiligst op een geblokkeerde rekening (de handtekening van zowel de kotbaas als de huurder zijn nodig om het geld terug te krijgen).
 • Mag niet gebruikt worden als vergoeding voor huurgelden
 • Vergeet niet bij afloop van het contract de borg terug te vragen!

Plaatsbeschrijving
Is verplicht binnen de eerste maand van bewoning. De beschrijving moet
gedetailleerd zijn n 'op tegenspraak' gebeuren (d.w.z. dat zowel de kotbaas als de huurder aanwezig zijn).   
Ten slotte dient de plaatsbeschrijving toegevoegd te worden bij het huurcontract en beiden dienen ter registratie te worden aangeboden door de eigenaar.

Je wordt verondersteld de kamer na afloop van het contract te verlaten 'in de staat waarin je ze betrok'. Zonder een goeie plaatsbeschrijving kan dat tot discussies leiden.

Naast rechten ook plichten
Als huurder heb je uiteraard niet alleen rechten, maar ook plichten. Voor het huren van een kot is dat niet anders. Je moet instaan voor het onderhoud van je kamer en eventuele schade melden aan de eigenaar. Je bent verplicht de huur tijdig en volledig te betalen en na afloop van de huurperiode moet je de kamer verlaten in de staat waarin je ze betrok. Beschadig je de kamer, dan draai je ook op voor de kosten van de herstelling.

Een goed kot vinden is geen eenvoudige klus. Surf daarom naar http://www.kotatgent.be/, daar vind je nuttige informatie, advies n koten in alle geuren en kleuren. Je tikt de prijscategorie, het soort pand, en de zone in, en je krijgt alle koten die aan jouw eisen voldoen.

Ook de verhuurder heeft plichten. Zo is hij b.v. verplicht om bij het verhuren van een kot de huurprijs op te hangen.

Handige Links

Nuttige adressen

Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be